fbpx

Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Károlyi Veronika Katalin egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.ronyka-bolcsessegremeny.hu és a www.ronyka-wisdomhope.com oldalakon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ronyka-bolcsessegremeny.hu oldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Károlyi Veronika

Levelezési cím : 1203 Budapest, Topánka utca 5.

Adószám: 66900155-1-43

EU adószám: HU66900155

Nyilvántartási szám: 40580089

Működési engedély száma: 5037

Nyilvántartásba vevő: Dr. Kiss Irén

Email cím: ronyka(kukac)ronyka-bolcsessegremeny.hu

Telefonszám: 06-30-960-0920

Bankszámlaszám: 11720025-20001993

Webáruház:

WordPress-en keresztül a Woocommerce rendszerével történt. 

WooCommerce Ireland Ltd.
Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl
Dublin, D02 AY86
Ireland

A szerződés nyelve, a szerződés formája 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgálgató nem iktatja.

Árak

Az árak, bruttó árak, forintban értendők. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, abban az esetben a Szolgáltató a hibás áron juttatja el a terméket. 

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató saját gyártású keresztény ekönyveket, könyveket, online kihívásokat, oktatóvideókat, egyéb tanulmányokat és üzeneteket oszt meg, valamint tanácsadást nyújt a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: “Vevő”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Vevőket megismertesse a bibliai alapelvekkel, erősítse a Vevő hitét, gyakorlati tanácsokat adjon.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében könyvek, tananyagok, kihívások, oktatási videók elkészítésével, valamint tanácsadással és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető ingyenes és megvásárolható anyagok (ekönyvek, könyvek, videók, tanulmányok, tréningek, valamint tanácsadás).

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon valamint életvezetési tanácsadást, coaching-ot és személyes konzultációt nyújt.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Vevő – a továbbiakban együtt: “Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Vevő által a www.ronyka-bolcsessegremeny.hu és a www.ronyka-wisdomhope.com oldalakon  a “Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Vevő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

Megrendelés folyamata

A termékek megrendelése regisztrációhoz kötött.

Az oldal termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A Vevő az oldalon menüpontok és tartalmi elemek segítségével böngészhet. A termékek különféle kategóriákba vannak sorolva. Amennyiben akciós a termék, minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. 

Digitális, letölthető terméknél nincs készlet megjelölés, azok korlátozott számban megvásárolhatóak.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosárba gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Vásárló a kosár tartalmát a kosár ikon segítségével ellenőrizheti. A kosár ikonra kattintva lehetőség van egyenesen a fizetéshez navigálni vagy a kosár tartalmát megtekinteni. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

A Vásárló a Megrendel gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

A regisztrációnál az alábbi adatokat kell a Vevőnek megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Vállalkozás/cég esetén pedig a vállalkozás/cégnevet és adószámot kell megadni.

Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

Ezt követően a Vevő kiválaszthatja a fizetési módot. Fizetési módok: sárga csekk, banki átutalás, Barionon keresztül bankkártyás fizetés és Paypal fizetés. Magyarországon kívül sárga csekkes fizetés mód nem lehetséges. 

A szállítási mód automatikusan jelezve lesz. Könyvek esetén a Magyar Posta Zrt. szállítja postai levélként vagy csomagként, digitális, letölthető termékek esetén pedig a Vevő emailben kapja meg a terméket vagy a termékhez szükséges elérhetőséget. Online kihívások esetén az online rendszerhez való belépés adatait emailben kapja meg. 

Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett megrendelést haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. Amennyiben bármilyen probléma miatt Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktanul értesíti a Vevőt egy kedvező megoldási javaslattal vagy elállási lehetőséggel. 

A szolgáltatás díj mértéke

A honlapon található termékek és szolgáltatás pontos ára fel van tüntetve. Ezek minden esetben bruttó árak. Egyes elektronikus termékeknél többféle árkategóriából választhatsz. Ennek részleteit az “Egyedi fizetési stratégia” részben olvashatod fent.

Nyomtatott könyvek külföldre történő postázása esetén még plusz postaköltség kerül felszámításra. 

A megbízási díj teljesítése

A termékek ellenértékét a Vevő sárga csekkel, banki átutalással, Barion rendszerén keresztül bankkártyával vagy Paypal-on keresztül kiegyenlítheti.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion és Paypal nevű fizetési rendszereket nem a Szolgáltató üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.

Sárga csekkes fizetés csak Magyarország területén lehetséges. Sárga csekkes fizetés esetén a megrendelés teljesítésének átfutási ideje kb. 2 hét. 

Barion: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”Barion Payment Zrt. H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Paypal: PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 118 349 

https://www.paypal.com/hu/home.

Regisztráció

A vásárlás, az online kihívások és a hírlevelek regisztrációhoz kötöttek. 

Felmondás kezdeményezése

A Vevő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását emailben vagy telefonon kezdeményezheti.

A Vevőt a termék kiszállítása előtt megilleti felmondási, illetve elállási jog. 

A Vevő a szerződés megkötését követő, de még a fizetés előtt, 14 naptári napon belül, azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.ronyka-bolcsessegremeny.hu és a www.ronyka-wisdomhope.com oldalakon keresztül közzétett értékesített saját gyártású termékek, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Vevő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Panaszkezelés

A Vevő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: ronyka(kukac)remenykucko.hu email címre küldhető vagy telefonon a 06-30-960-0920-as telefonszámon.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

Továbbá:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

Rendszer működése:

Tárhely szolgáltató: A2 Hosting, Inc. (PO Box 2998 Ann Arbor, MI 48106, USA, Telefon: +1 (734) 222-4678, E-mail: support(kukac)a2hosting.com)

Hírlevél küldő: Silihost Kft. 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.

Online felhasználói fiók rendszere:

LearnDash: https://www.learndash.com
2531 Jackson Avenue
Ann Arbor, MI 48103

734-274-2373
contact[at]learndash.com

Webáruház rendszere:

WordPress-en keresztül a Woocommerce rendszerével történt. 

WooCommerce Ireland Ltd.
Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl
Dublin, D02 AY86
Ireland

Fizetési rendszer: PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 118 349 https://www.paypal.com/hu/home.

Fizetési rendszer: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”Barion Payment Zrt. H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Adatok kezelése

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vevő a felelős. A Vevő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Vevő korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a tárolt adatokat körültekintően kezeli, külső fél számára nem szolgáltatja ki.

Shopping Cart
error: Content is protected !!